نمایندگی اعتباری محصولات

نمایندگی اعتباری

با فعال سازی این خدمت در شرکت امن سرور بازاریاب های فعال این امکان را دارند تا به صورت پلکانی از تخفیف ها و مزایای ویژه ای بهره مند شوند. در این طرح تمامی پشتیبانی فنی محصولات بر عهده تیم پشتیبانی شرکت می باشد و بازاریاب ها با فروش هر یک از محصولات می تواند درصد مربوطه خود را دریافت کنند. همچنین این امکان فراهم شده است تا با رسیدن به میزان مورد نیاز بازاریاب ها بتوانند درصد فروش خود را به صورت نقدی و آنی دریافت کنند.

توضیحات نمایندگی اعتباری

بازه فروش : برای رسیدن به مرحله بعدی تخفیف در این بازه فروش شما بایستی سقف فروش خود را پر کرده باشد و سقف فروش شما تنها با فروش محصولات شرکت پر می شود.

درصد تخفیف تمامی محصولات : درصد تخفیف تمامی محصولات درصد تخفیفی که برای بازاریاب بر روی محصولات اعمال می شود.

معرفی رسمی در سایت شرکت : مشخصات حقیقی/حقوقی بازاریاب به عنوان بازاریاب و نماینده رسمی در سایت شرکت معرفی خواهد شد.

نمایندگی درصدی RSL1 RSL2 RSL3 RSL4
سقف فروش ندارد 500,000 تومان 120,000 تومان 4,500,000 تومان
بازه فروش ندارد 3 ماه 3 ماه 3 ماه
درصد تخفیف تمامی محصولات 10% 20% 25% 30%
معرفی رسمی در سایت شرکت نمایندگی هاست نمایندگی هاست نمایندگی هاست نمایندگی هاست
ثبت سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش