پیام رسان «بله» 2 میلیونی شد!

پیام‌رسان‌های ایرانی مدتی است که مورد استقبال کاربران قرار گرفته‌اند و روز به روز تعداد کاربران آنها در حال افزایش است. کانال رسمی پیام‌رسان بله نیز امروز اعلام کرد که تعداد کاربرانش از مرز 2 میلیون عبور کرده است.

در ادامه متن ارسالی بله در کانال رسمی‌ این پیام‌رسان را مشاهده می‌کنید:
" در یک سال گذشته برای «بله» بیش از افزایش اسمی تعداد عضویت‌ها، افزایش اعضای فعال اهمیت داشت. این هدف با رشد آرام و طبیعی ممکن می‌شود که بیش از تبلیغات بر تجربه‌ی کاربری و حفظ پایداری سامانه تکیه دارد. در این مسیر جذب کاربرانی برای ما اولویت دارند که این پلتفرم را دوست داشته باشند و به آن افتخار کنند.

بهترین شکل تبلیغ این پلتفرم، تبلیغ فرد به فرد و چهره به چهره است؛ بیش از همه روی حمایت و تبلیغ شما کاربران عزیز «بله» حساب کرده‌ایم. ممنون که با فعالیت در این شبکه، تحمل ضعف‌های موقت و ارسال بازخوردها به تیم توسعه، به رشد این پلتفرم کمک می‌کنید. "