آدرس cach-all چیست ؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که catch-all چیست ؟
catch-all در واقع یک امکان است،یک سرویس، در این سرویس شما میتوانید تنظیم کنید که تمام ایمیلهایی که به آدرسهای ایمیل نامعتبر(invalid) در سایت شما ارسال میشوند به inbox یک ایمیل دلخواه وارد شود.
بطور مثال شما دارای دامنه amnserver.com میباشد و در تنظیمات ایمیل تنها یک آدرس وجود دارد با آدرس [email protected] در این صورت اگر ایمیلی به آدرس [email protected] ارسال شود، بعلت نامعتبر بودن آدرس ایمیل مقصد، برگشت خواهد خورد. ولی با فعال کردن امکان Catch-all و تنظیم آن برروی ایمیل [email protected] ایمیلهای ارسالی به [email protected] نیز به ادرس [email protected] ارسال خواهد شد.